Administratief medewerker

INDIA BREIDT UIT IN CAPACITEIT EN KWALITEIT VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTENDRUK MET Q.I. PRESS CONTROLS

Oosterhout, juni 2012  – Amar Ujala in Noida en Kanpur, India


De Indiase Amar Ujala krantenuitgeefgroep breidt haar coldset krantenpersen uit, wat ook extra mRC+ camera’s verlangt.

Van Amar Ujala’s drukkerijen in Noida en Kanpur ontving Q.I. Press Controls India enkele belangrijke uitbreidingsopdrachten vanwege extra druktorens die aan de huidige persen worden toegevoegd. Een positief signaal! Immers dat betekent stijging van de paginaomvang voor meer adverteerders.

In Noida wordt de vier 4-high druktorens tellende Orient 45000 X-Cel uitgebreid met een vijfde druktoren. Datzelfde vindt plaats in Kanpur op de Orient 36000 X-Cel. Daar komt ook een vijfde druktoren bij. Beide persen waren al uitgerust met IRS voor de fullcolour registerbesturing. Q.I. Press Controls zal op beide persen extra mRC+ camera’s installeren om het kleurregister van de extra fullcolour drukbaan tweezijdig te regelen.


‘Amar Ujala’ is ook de titel van het in Hindi gepubliceerde regionale dagblad. Het is een toonaangevende krant in regio’s in Chandigarh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu en Kasjmir, Uttar Pradesh Uttarakhand en New Delhi. ‘Amar Ujala’ werd opgericht 19 april 1948 in de beginperiode van de Indiase onafhankelijkheid. De verheven doelstelling zoals het bevorderen van sociale bewustwording en invoering van een gevoel van verantwoordelijkheid bij de burgers is nog altijd kenmerk van deze door circa dertig miljoen lezers gewaardeerde krant, die op veel plaatsen gelijktijdig verschijnt. Dit dankzij moderne communicatie tussen hoofd- en subredacties en het netwerk van drukkerijlocaties die dichtbij de lezerscentra liggen. Het Indiase wegennet met z’n beperkingen maakt deze spreiding van drukkerijlocaties noodzakelijk. Dat beperkte weggennet in India verlangt ook extra serviceaandacht van fabrikanten en toeleveranciers. Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van enkelbrede/enkelomvang (2/1) coldset-rotatiepersen. THP (The Printers House) is daarvoor een belangrijke toeleverancier en exposeert altijd op Drupa-beurzen, zoals ook weer in 2012.

Chitralekha Printers And Publishers Pvt Ltd, Navi Mumbai, India


Betrouwbare service en goede relatie bezorgden Q.I. Press Controls een mooie opdracht voor mRC+ levering op Chitralekha’s heatsetpers; een Manuline S16

Chitralekha’s heatset-rotatiepers draaide al een paar jaar voordat Q.I. Press Controls India daarop een automatisch kleurregistersysteem kon installeren: een mooie opdracht om die Manuline uit te rusten met mRC+ kleurregistertechnologie voor schoonenweerdruk. Deze opdracht kreeg Q.I. Press Controls India omdat een eerder aangebracht registersysteem faalde door onvolkomen service. Overal, zeker in een land als India, moet men blind kunnen vertrouwen op fabrikantensupport voor het kleurregistersysteem. Die specifieke service komt nu eenmaal niet via de lokale persenfabrikanten maar wordt rechtstreeks geleverd bij de klant/gebruiken van het registersysteem. Die rechtstreekse service geniet bij Q.I. Press Controls altijd grote alertheid. Ook omdat men zich bij Q.I. Press Controls realiseert hoe cruciaal dat is voor klanten die dag-in-dag-uit aan steeds hoger wordende kwaliteitseisen moeten voldoen.

Klik hier om de PDF te downloaden

Items related to this news