Administratief medewerker

NIEUW VAN INNOVATOR Q.I. PRESS CONTROLS: GEAUTOMATISEERDE VOCHTWATERREGELING

Oosterhout, maart 2012  – Q.I. Press Controls is erin geslaagd om haar IDSysteem een extra functie te geven. Die maken het werk van de drukker nóg eenvoudiger en de heatset en coldsetrotatiepersen nóg effectiever. Juist déze nieuwe IDS-faciliteit maakt rotatiedrukkerijen weer efficiënter en houden inschiet nog sterker in bedwang. Dat is inmiddels in de praktijk aangetoond op enkele productiepersen.


Standaard analyseert IDS voor bestaande functies de gedrukte papierbaan door inscanning van de volle baanbreedte. Na vergelijking met het aangewezen ideaalbeeld (in de rip of de goedgekeurde opgeslagen afdruk) stuurt IDS de inktgeving naar de ideale waarde. Die functie is gelijk gebleven. Alleen de software, de analysealgoritmes, hebben uitbreiding ondergaan. De hardware is ook gelijk gebleven. Toch is de meerwaarde voor drukkerijen fors gestegen door arbeidsbesparing, substantiële schadevermijding, inschietreductie en downtime-vermindering.
• Geautomatiseerde vochtwaterregeling: standaard regelt en corrigeert IDS volautomatisch alle drukkleuren via de inktbakken op de rotatiepersen. Het daarin nog ontbrekende sluitstuk was de regelcontrole op de vochtwatervoering in de druktorens. Die kan schommelingen gaan vertonen; bijvoorbeeld door opwarming van de rotatiepers. Q.I. Press Controls is er nu in geslaagd om uit een eventueel verloop in de gedrukte kleurruimte conclusies voor de vochtwatervoering te distilleren. Immers in de kleurruimte-monitoring wordt ook de verhouding tot het onbedrukte papierwit in de vergelijking betrokken. Anders gezegd: wat zeer ervaren drukkers aan een afdruk qua vochtgeving zien – en door een loep kijkend misschien nog beter –, concludeert en corrigeert IDS nu volautomatisch en in hetzelfde tempo als waarin de kleuren worden bijgestuurd. Dus een hele zorg minder in de regeling van het tweecomponenten-offsetproces, de inkt- èn de vochtwaterregeling. Beiden worden nu geautomatiseerd in bedwang gehouden door IDS.

Deze optie heeft een cyclustijd van circa 100 afdrukken en laat zich ook in Q.I. Press Controls’ bestaande IDS/IQM-systemen implementeren.
• Marktpotentie voor deze IDS faciliteit ziet Q.I. Press Controls in haar bestaande markt, waar kwaliteitseisen aan drukwerk in een krimpende markt excessief toenemen. ‘Missers kúnnen niet meer’, dat is een zekerheid die in de belevingswereld van drukkers en hun klanten steeds manifester wordt. Gezien het feit dat bijvoorbeeld in Japan zelfregistrerende en zelfalarmerende kwaliteitinspectiesystemen voor rotatiedrukpersen meer regel dan uitzondering zijn, denkt Q.I. Press Controls ook daarin een nieuw perspectief voor IDS te herkennen.
• Zelf zien? Dat kan na afspraak met Q.I. Press Controls en toestemming van de betreffende gebruikers.

Klik hier om de PDF te downloaden

GOScreen: linksonder de fullcolourpagina’s waarvan watergeving wordt getoond. Middenin de stand van de waterflappen in de vochtneveldosering. Horizontale middenlijn betreft de presetwaarden voor het vochtwater. Rechtsonder geeft gekleurde unit aan waar aandacht nodig is.

Items related to this news